Procena štete i uzroka oštećenja

Procena štete na objektu

Stručni pregled oštećenih objekata sa davanjem opisa oštećenja, opisa i predloga sanacije i davanjem vrednosti oštećenja i troškova sanacije.

Pozovite: 032 71 61 51