Etažiranje

Etažiranje objekata

Izrada elaborata za razdvajanje i upis posebnih delova objekata (razdvajanje spratova, stanova i sl.).

Pozovite: 032 71 61 51